Đang tải... Vui lòng chờ...

Kiến thức nhãn khoa cơ bản

GIỚI THIỆU CÁC BẢNG THỊ LỰC VÀ HƯỚNG DẪN ĐO THỊ LỰC NHÌN XA
Các bảng thị lực, phân loại theo đối tượng sử dụng: 1. Bảng chữ C (Vòng hở Landolt) và Bảng chữ E: dành cho người không biết chữ. 2. Bảng chữ cái: dành cho người biết đọc 3. Bảng hình: dành cho trẻ em

TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA CON MẮT
TÌM HIỂU VỀ CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CÁC BỘ PHẬN CỦA CON MẮT

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ  TÌNH HÌNH MÙ LOÀ
Với những nỗ lực rất lớn của ngành y tế và ngành mắt trong nhiều năm qua, tỷ lệ mù loà tại Việt Nam đã giảm đáng kể.

Một số điều cần biết về cận thị
Trong những năm gần đây, số lượng trẻ mắc cận thị ở nước ta và các nước trong khu vực tăng nhanh, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nguyên nhân gây cận thị còn chưa được biết rõ hoàn toàn. Yếu tố di truyền có vai trò quan trọng nhưng ảnh hưởng của môi trường và chế độ làm việc, sinh hoạt là rất lớn và lý giải hiện tượng gia tăng tỷ lệ mắc cận thị trong những năm gần đây.