icon icon icon

T07

20

Hội chứng khô mắt

Theo bệnh viện mắt thì biểu hiện thường gặp nhất của hội chứng khô mắt: Khó nhắm mở mắt, nặng mắt, chớp mắt, buồn ngủ”.

02422401011