icon icon icon

matanhsang.com

08.1600.3999

T07

20

Nguyên nhân gây cận thị ở mắt

Bệnh viện mắt đã kiểm chứng những gia đình mà cả bố và mẹ mắc tật cận thị thì con cái sinh ra có khả năng cũng bị cận thì cao hơn so với ...

08 1600 3999