icon icon icon

matanhsang.com

08.1600.3999

Bệnh viện Mắt Ánh Sáng được thành lập ngày 18/11/2009. Giám đốc bệnh viện là Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Tôn Thị Kim Thanh. Thầy thuốc bệnh viện là các chuyên gia đầu ngành như: Bác sĩ cao cấp Lã Huy Biền, chuyên gia chẩn đoán hình ảnh (siêu âm) Hoàng Hồ, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Hồng Châu.

bệnh viện mắt

Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân Tôn Thị Kim Thanh

Giáo sư Tôn Thị Kim Thanh đã hoạt động trong ngành nhãn khoa hơn 40 năm. Bà từng là chủ nhiệm khoa mắt trẻ em của Bệnh Viện Mắt Trung Ương năm 1993 và trở thành Giám đốc Bệnh Viện Mắt Trung Ương năm 1995 đến năm 2007. Trong thời gian bà lãnh đạo Bệnh Viện Mắt Trung Ương đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

bệnh viện mắt

Bác sĩ Hoàng Hồ, chuyên gia hàng đầu về chuẩn đoán hình ảnh

Qua hơn 31 năm công tác tại Bệnh Viện Mắt Trung ương ông Huỳnh Hồ đã có gần 30 công trình nghiên cứu khoa học về chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, hỗ trợ công tác điều trị các bệnh về mắt đạt hiệu quả cao.

bệnh viện mắt

Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc ưu tú Lã Huy Biền

Bác sĩ cao cấp Lã Huy Biền là chuyên gia phẫu thuật tiên phong và hàng đầu Việt nam. Ông đã thực hiện hàng nghìn ca mổ thành công trong các lĩnh vực như Glocom, bong võng mạc, ghép giác mạc, thay thủy tinh thể nhân tạo v.v...

 

08 1600 3999